INSPIRATIVNÍ PŘEDNÁŠKY

JAK TO FUNGUJE 

7 TRIKŮ TĚCH NEJLEPŠÍCH ŘEČNÍKŮ TED TALKS

 

Interaktivní a inspirativní přednáška o tom, jak do svých prezentací přenést jednoduché principy, které využívají ti nejlepší řečníci TED Talks. Během přednášky se dozvíte, jak udělat prezentaci neobvyklou a zapamatovatelnou, jak zjednodušit složité informace, jak pracovat s auditoriem, jak přinést do prezentace zaujetí a příběh. Přednáška je složená z výkladu, videoukázek a praktických úkolů, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet triky, které se v platformě TED Talks využívají. Martin Vasquez spolupracuje s TEDx Prague, kde pomáhá řečníkům připravit se na mnohdy těžký úkol postavit se před stovky lidí, a sdělit jim svůj příběh a zkušenost. 

 

 

ELEVATOR & INVESTOR PITCHING

Martin Vasquez připravuje řečníky pro investorské večery MASH UP v IMPACT HUB Praha nebo pro další konference, kde je třeba v krátkém čase zaujmout a představit svůj nápad, projekt nebo produkt. Ukážeme si, jak vysvětlit svůj záměr, jak pojmenovat hodnotu nabídky (value proposition) a unikátní prodejní nabídku (unique selling proposition). Vyzkoušíme si, jak zajistit, aby si vaše informace druhá strana zapamatovala a přešla od lhostejnosti k zájmu a akci. Dále se budeme se věnovat osobnímu storytellingu, který je nedílnou součástí dobré prezentace. Interaktivní přednáška postavená na praktických cvičeních a case studies.

 

 

EFEKTIVNÍ PREZENTACE PRO MANAGEMENT A BOARD

Velmi praktická přednáška, která účastníky naučí jak prezentovat směrem k managementu a boardu společnosti. Jak zařídit, aby vám věnovali pozornost, jak zjednodušit složité informace, grafy nebo analýzy do jednoduchých prezentací. Komplexní neznamená složité. Posluchači se naučí jak informace strukturovat, jak postavit grafickou podobu slidů, jak vytvořit jednoduché nabídky pro rozhodování managementu. Martin pracuje pro společnosti přes 15 let, viděl několik tisíc prezentací napříč byznysem a slyšel nářky stovek manažerů, co přesně v prezentacích svých podřízených potřebují vidět a stále nevidí. Tato přednáška je odpovědí na jejich prosby.

STORYTELLING PRO BUSINESS A LEADERSHIP

 

Interaktivní přednáška, která účastníky naučí hledat a vyprávět příběhy, které zvyšují hodnoty produktu nebo služby, kterou nabízí. Podobně jako příběh zvyšuje hodnotu produktu, zvyšuje dopad motivační řeči nebo prezentace vedení lidí. Skrze příběh sdílíte s lidmi základní hodnoty, cíle i jejich dosahování. Příběh je totiž nedílnou součástí dobré prezentace, obchodního jednání nebo veřejného projevu. Příběhy zasahují jak naši racionální, tak i emocionální stránku rozhodování. Proto ti, kteří je efektivně využívají, jsou schopni dosahovat lepších výsledků. Během přednášky si ukážeme, kde dobré příběhy získávat, kdy je použít a jak je vyprávět.

 

 

RADIKÁLNÍ OTEVŘENOST

Radikální otevřenost je směr komunikace, který vede lidi k říkání pravdy. O tom, se stalo, co prožívají, a co si skutečně myslí. Odmítá lhaní, zatajování a překrucování skutečnosti, což nám působí stres a úzkost. Otevřená komunikace přináší úlevu a především živost do vztahů. Radikální otevřenost neznamená bezbřehou sobeckost a nemorální jednání, protože vždy neseme důsledky svého jednání. Radikálnost spočívá v postoji, že lhaní, předstírání a zatajování v dlouhodobém horizontu nadělá víc škody než užitku. Radikální otevřenost má svá pravidla. O nich a o tom, co to pro váš tým a vaše lidi přinese, je tento seminář. Naučíte se jak poskytovat zpětnou vazbu, jak motivovat své lidi a jak co neotevřeněji vyjadřovat, co od nich chcete a jak toho dosáhnout.

AUTENTICKÝ PROJEV A RÉTORIKA

Interaktivní praktická přednáška postavená na práce s tělem, dechem a hlasem, která ukazuje jak správně formulovat myšlenky, jak živě a přirozeně přesvědčovat publikum. Cílem je opravdovost a věrohodnost projevu, jistota vystupování a posílení schopnosti zaujmout a udržet pozornost posluchačů. Řada obchodníků nebo bankéřů výborně pracuje s informacemi, znají prodejní cyklus a mají dostatek argumentů, ale jejich projev je zvláštně chladný a neosobní. Tato přednáška ukazuje cestu k autenticitě, přirozenosti a emocím v projevu.    

     

BUĎTE MISTRY IMPROVIZACE!

Živá inspirativní přednáška o dovednosti, která může zachránit nepřipravenou prezentaci nebo obchodní setkání. Na začátku si společně projdeme poznatky neurologie, které odpovídají na otázku: „jak zvládnout nějakou nepřipravenou situaci?“. Improvizace vyžaduje zvládnutí stresu, pohotovost, kreativní myšlení i schopnost používat rétoriku. Vyzkoušíme si jak reagovat na změny, námitky nebo otázky. Ukážeme si techniky, jak improvizaci rozvíjet a tuto dovednost využívat, když je jí skutečně potřeba.

NABÍZÍM RŮZNÉ FORMÁTY:

 

SAMOSTATNÁ PŘEDNÁŠKA: 1,5 - 2 hodinová přednáška u vás ve firmě

 

MINIKONFERENCE: 3 přednášky na různá témata v jeden den za sebou

 

DLOUHODOBÝ CYKLUS: přednášky složené z různých témat během např. 2 měsíců

1,5 - 2 hodinové inspirativní přednášky přinášejí posluchačům z dané oblasti nejnovější poznatky, tipy a triky uplatnitelné do jejich praxe ještě ten samý den. Vycházím z dlouhodobých zkušeností, že lidé jsou schopni se na ploše 2 hodin skutečně soustředit a vnímat, zatímco v delších časových úsecích jejich koncentrace dramaticky klesá.