top of page

Magické kouzlo příběhů

Schopnost vyprávět příběhy přinášela dobrým vypravěčům odnepaměti řadu výhod: sociální status, uznání a často i ekonomické ohodnocení. Dobří vypravěči byli ceněni pro jejich schopnost rozehrát v mysli posluchačů bohaté obrazy (zábava), dát porozumět mezilidským vztahům (vhled) a varovat před nebezpečím (bezpečí). A jsou ceněni dodnes. Kolem příběhů a zábavy se celosvětově točí miliardový byznys. Ačkoliv muselo už být všechno řečeno, lidé mají stále hlad.


Schopnost vyprávět vždy byla a podpořena talentem, nicméně hlavní těžiště, stejně jako u jiných dovedností, tvoří trénink a praxe. Ti, kteří dokáží do svých prezentací, přednášek nebo meetingů vložit srozumitelný příběh, jsou okamžitě vnímáni jako lídři, kterým je dobré naslouchat. Tyto příběhy, pokud mají lineární strukturu, moment překvapení (wow!), moment pochopení (aha!) a moment přenosu (tohle můžeš udělat i ty!), mají velký dopad na motivaci, hodnoty a chování lidí.


Základní otázka, která se posluchačům musí v mysli usadit je, jak to celé dopadne. K tomu je však třeba dobře vykreslit hned na začátku O KOM to bude. Hlavní postava (hrdina) je nejvhodnější, což můžete to být vy, nebo předměty (váš produkt nebo služba) nebo celá skupina lidí (váš tým).


Klasická struktura příběhu zní:

- Hrdina má nějaký úkol nebo cíl

- Přichází překážky, které musí překonat

- Někdo nebo něco mu v tom pomáhá

- Překážek je tolik, že nastává krize

- Hrdina je na dně a musí se změnit


- Proměna mu dává novou sílu a on vítězí


K této struktuře patří několik doporučení:

- Hrdina, ať už je to kdokoliv, musí být někdo, s kým může publikum sympatizovat

- Nebezpečí a napětí musí být pořádné a skutečné

- Nezabíhejte do přílišných detailů (čím více postupujete v příběhu, tím méně řešte detaily)

- Rozuzlení musí být uvěřitelné, ale zároveň překvapivé

Nikdo nechce sledovat něco, co už zná. Ale chce, aby konci porozuměl. Aby pro svůj život nebo byznys našel odpověď na otázku: JAK DÁL, JAK LÉPE, JAK DOSÁHNOUT CÍLE.


A jedna rada na závěr: dřív než budete nějaký příběh vyprávět před publikem, vyprávějte ho několika kolegům, a dokud nerozumí nebo se ztrácí, je třeba ho zkoušet vyprávět znovu a znovu. Podobně se v jednom rozhovoru vyjádřil Miloš Forman: Dokud mému příběhu nerozumí opravdu každý posluchač, nezbývá než ho dále upravovat, až se tak stane.

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page