Individuální mentoring

Individuální mentoring, jako 3 - 5 společných setkání, jejichž cílem je najít v sobě vnitřní zdroje a ovládnout techniky, jak překonat trému, dobře formulovat vlastní myšlenky a kvalitně prezentovat sám sebe, své vize, plány nebo projekty. Budu velmi konkrétní, zaměřený na užitek a nekompromisní ve zpětné vazbě. Mojí schopností je rozpoznat, co vám v současné situaci brání dosahovat lepších výsledků a společně si určíme, v čem konkrétně se potřebujete posunout vpřed.

Oblasti mentoringu:

Public speaking

Prezentační dovednosti

Autentický projev a rétorika 

Argumentace a přesvědčování

Storytellig pro byznys a leadership

Pracuji s lidmi již více než 20 let. To není vychloubání, to je důvod. Jsem schopen rozpoznat, co skutečně potřebujete, abyste se posunuli dál. Dokážu vidět váš potenciál a jako zkušený mentor vám individuálně poradit, co je pro vás vhodné a co ne. Žádné šablony, žádné poučky vyčtené z knížek. Naopak. Jsem praktik schopný přesně pojmenovat prostředky, které můžete začít aplikovat ve vaší práci i životě.

+420 776 106 610

martin@vasquez.cz