Přednášky & školení

Interaktivní přednášky a školení přinášejí účatníkům nejnovější poznatky, tipy a triky okamžitě uplatnitelné do jejich praxe. Vycházím z vlastních dlouhodobých zkušeností, mezinárodního know-how a poznání. Přes 18 500 účastníků mých školení mi dává schopnost školení přesně zacílit a individuálně přizpůsobit. Minimum teorie, maximum praxe. Prezenčně nebo online na všech platformách jako jsou MS Teams, ZOOM, Google Meet a dalších. 

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 

Přenáška nebo praktický trénink, jak prezentovat v offline nebo online prostředí. Martin 22 let prezentuje, vystupuje na konferencích a přednáškách. Tyto velmi bohaté zkušenosti přetavil do praktického tréninku, který je zaměřený na přehlednost, srozumitelnost, přesvědčivost a interaktivitu. Na školení může navázat individuální mentoring. Samozřejme existuje i varianta pro online prezentování. Martin v letech 2020 - 2021 odpřednášel a odškolil přes 1200 hodin online, mentoroval např. české lékaře ve schopnosti prezentovat výsledky lékařských studií a připravil celou řadu online konferencí.

 

PREZENTUJTE JAKO NA TED TALKS

​Interaktivní přednáška nebo školení o tom, jak do svých prezentací přenést jednoduché principy, které využívají ti nejlepší řečníci TED Talks. Během přednášky se dozvíte, jak udělat prezentaci neobvyklou a zapamatovatelnou, jak zjednodušit složité informace, jak pracovat s auditoriem, jak přinést do prezentace zaujetí a příběh. Přednáška je složená z výkladu, videoukázek a praktických úkolů, na kterých si posluchači mohou vyzkoušet triky, které se v platformě TED Talks využívají. Martin Vasquez spolupracuje s TEDx Prague, kde pomáhá řečníkům připravit se na mnohdy těžký úkol postavit se před stovky lidí, a sdělit jim svůj příběh a zkušenost. 

EFEKTIVNÍ PREZENTACE PRO MANAGEMENT A BOARD

Velmi praktická přednáška nebo školení, které účastníky naučí, jak prezentovat směrem k managementu a boardu společnosti. Jak zařídit, aby vám věnovali pozornost, jak zjednodušit složité informace, grafy nebo analýzy do jednoduchých prezentací. Komplexní neznamená složité. Posluchači se naučí, jak informace strukturovat, jak postavit grafickou podobu slidů, jak vytvořit jednoduché nabídky pro rozhodování managementu. Martin pracuje pro společnosti přes 17 let, viděl několik tisíc prezentací napříč byznysem a slyšel nářky stovek manažerů, co přesně v prezentacích svých podřízených potřebují vidět a stále nevidí. 

JAK PŘIPRAVIT SKVĚLÝ PITCH

Martin Vasquez připravuje řečníky pro investorské večery MASH UP v IMPACT HUB Praha nebo pro další konference, kde je třeba v krátkém čase zaujmout a představit svůj nápad, projekt nebo produkt. Ukážeme si, jak vysvětlit svůj záměr, jak pojmenovat hodnotu nabídky (value proposition) a unikátní prodejní nabídku (unique selling proposition). Vyzkoušíme si, jak zajistit, aby si vaše informace druhá strana zapamatovala a přešla od lhostejnosti k zájmu a akci. Dále se budeme se věnovat osobnímu storytellingu, který je nedílnou součástí dobré prezentace. Interaktivní přednáška postavená na praktických cvičeních a case studies.

STORYTELLING PRO BUSINESS A LEADERSHIP

Přednáška nebo workshop, který účastníky naučí hledat a vyprávět příběhy, které zvyšují hodnoty produktu nebo služby, kterou nabízí. Podobně jako příběh zvyšuje hodnotu produktu, zvyšuje dopad motivační řeči nebo prezentace vedení lidí. Skrze příběh sdílíte s lidmi základní hodnoty, cíle i jejich dosahování. Příběh je totiž nedílnou součástí dobré prezentace, obchodního jednání nebo veřejného projevu. Příběhy zasahují jak naši racionální, tak i emocionální stránku rozhodování. Proto ti, kteří je efektivně využívají, jsou schopni dosahovat lepších výsledků. Během přednášky si ukážeme, kde dobré příběhy získávat, kdy je použít a jak je vyprávět.​

AUTENTICKÝ PROJEV A RÉTORIKA

Interaktivní školené postavené na práci s tělem, dechem a hlasem, která ukazuje jak správně formulovat myšlenky, jak živě a přirozeně přesvědčovat publikum. Cílem je opravdovost a věrohodnost projevu, jistota vystupování a posílení schopnosti zaujmout a udržet pozornost posluchačů. Řada obchodníků nebo bankéřů výborně pracuje s informacemi, znají prodejní cyklus a mají dostatek argumentů, ale jejich projev je zvláštně chladný a neosobní. Tato přednáška ukazuje cestu k autenticitě, přirozenosti a emocím v projevu.

BUĎTE MISTRY IMPROVIZACE!

Živá inspirativní přednáška nebo workshop o schopnosti reagovat na změny, o inovacích a adaptabilitě. Na začátku si společně projdeme poznatky neurologie, které odpovídají na otázku: „jak zvládnout nějakou nepřipravenou situaci?“. Improvizace vyžaduje zvládnutí stresu, pohotovost, kreativní myšlení i schopnost nacházet nová neotřelá řešení. Ukážeme si techniky, jak improvizaci rozvíjet a tuto dovednost využívat, když je jí skutečně potřeba. 

+420 776 106 610

martin@vasquez.cz